De familie Petersen

 Home 

De hier beschreven familie is afkomstig uit de westelijke Betuwe, met name de streek tussen Beusichem, Zoelen en Tiel. Het is een kleinschalig en lieflijk landschap met stille dorpjes, waar de tijd lijkt stilgestaan. Bij onze zoektocht bezochten wij Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij en Tiel.
Het 
Regionaal Archief Rivierenland   te Tiel en Buren is zeer behulpzaam geweest.

De streek tussen Beusichem en Buren

De Zoel
De plaatsen Zoelen en Zoelmond ontlenen hun naam aan het beekje de Zoel, wat nauwelijks is te vinden (zie foto hiernaast).

De oudst bekende voorvader is Michiel Petersen, die in 1752 te Utrecht trouwde met Liesbeth van Muijswinkel. Zij woonden "op den opstal" in de gemeente Ravenswaaij, wat echter vlakbij de kerk van Zoelmond lag. Een pad langs de pastorie voerde erheen. Daar lagen de armenhuisjes. Omdat zij er ook naar de kerk gingen was er bij de doop van hun kinderen in Zoelmond dus steeds een consent van dominee Keer uit Ravenswaaij nodig. 
De broer en zusters Muijswinkel hadden wel bezit maar verkochten dit aan hun stiefvader en moeder. Dat was de helft van een huis in de Donkerstraat, op de plek van het huidige kerkhof. De Van Muijswinkels stammen af van boeren in Zoelmond en Beusichem, die ook wel vaker een schepenambt bekleedden (bron: Robert van Maaswinkel)

Wij nemen aan dat Liesbeth afkomstig is van het landgoed Muizenwinkel, dat reeds op kaarten van 1860 is ingetekend en ook nu De hofstede Muiswinkel tussen Ravenswaaij en Zoelmondnog bestaat (foto hieronder). 
In "Van der Aa Aardrijkskundig Lexicon" vinden wij de volgende beschrijving:
"Thans (1847) heeft men er nog ... een aanzienlijke boerderij, Muiswinkel genaamd, toebehorende aan den Heer A.W. baron Van Brienen, welke in vroeger tijden een kasteel schijnt te zijn geweest en geweldig beschoten moet wezen, naar de teekens, welke daarvan nog duidelijk aanwezig zijn."

De Petersens zijn vanuit hun geboortestreek uitgezwermd naar o.a. Doorn, Zeist en via Amerongen naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De genealogie hiervan noemen wij: "Familie Petersen - Algemeen". 
Voor nadere inlichtingen of aanvullingen en verbeteringen houden wij ons aanbevolen via
horstman@zeelandnet.nl

Rond Harderwijk is er een grote familie Petersen, waarvoor wij echter geen aantoonbare banden hebben gevonden met de hier onderzochte tak.

Via het streekarchief van Wijk bij Duurstede kwamen wij in kontakt met Jan en Henny Petersen in Doorn, die al veel hadden onderzocht. Hun familietak is voornamelijk rond Doorn en Zeist te vinden. Deze familie noemen wij de Doornse tak. Voor nadere inlichtingen hierover mailt u naar
shirleymax@onetelnet.nl
Onderaan vindt u de links.

3 Petersens uit Doorn, 1 uit Den Haag Hiernaast ziet u een koppeltje Petersens uit Doorn (Jan Bernhard Juliaan, zoon Michiel en broer Michiel Adriaan) samen met mijn echtgenote Louise Helene (Loes) Petersen.
Geertje van Gelder

Johannes Karel Petersen

De overgrootvader van mijn vrouw, Karel Petersen werd koetsier en trok met zijn vrouw Geertje van Gelder van Amerongen resp. Zaltbommel naar Amsterdam. Beiden stierven echter jong. 
Hun jongste dochter Sophia verbleef enige jaren in het weeshuis, later werd zij kinderjuffrouw bij de familie Quarles van Ufford.
Een zoon Johannes Karel vestigde zich in Den Haag als steenhouwer. Met grote snelheid reed hij op zijn Harley Davidson door Den Haag. Ook was hij altijd te vinden op de TT in Assen (links onder). Hier onder ziet u hem met fotograaf Lunow op de bagagedrager.
Voor deze tak zie de link onder.
Op de TT in Assen Johannes Karel Petersen op zijn Harley Davidson
Links voor deze genealogieŽn:
 
Familie Petersen - Algemeen 
 Familie Petersen - Doorn 
 Home