Terug   Back    NB: Als U hiernaast links geen Namen Index ziet, klik dan hier

I. N.N. Petersen


Kinderen:
II.1 Willemijntje Peters [V]. Geboren 1706 te Avezaath?. Tr. (kerk) 19 september 1726 te Zoelen Dirk Stevense, geboren 00-00-1705? te Avezaath?
II.2 Willem Peterse [V]. RA Gelderland protocol van Zoelen, NB206. fol. 123v, 30-07-1748: Magescheid tussen Niesken van Breda, wed. van de scholtus Nicolaas van Hattum en haar kinderen: ... Willem Peters en Gerritjen van Hattum E.L. .... Willem Peters krijgt al het gereed ter waarde van 1300 g en huisinge met 7 hont land, 800 g waard. Gedoopt 31 mei 1727 te Zoelen. NB: datum is belijdenis. Tr. (kerk) 28 april 1748 te Zoelen. (Trouwboek NG Zoelen, RA Arnhem nr. 1860). Gehuwd met Geertruyd (Gerritje) van Hattem, dochter van Nicolaas (Claes) Hattem en Nieske Reinierse van Breda, gedoopt 27 maart 1715 te Zoelen
II.3 Michael (Chiel) Peterse [V]. Geboren 1725 te Ravenswaaij?. NB: Het is (nog) niet aangetoond dat Michiel en Willem broeders waren. Overleden voor 8 december 1782. In het Doopboek Zoelmond wordt zijn vrouw Lijsbeth van Muiswinkel, die vaak als peet optreedt, op 08-12-1782 vermeld als: "weduwe Chiel Peterz". Tr. (kerk) 12 juli 1752 te Utrecht. Wonen op Den Opstal onder Ravenswaaij. Hun woning behoorde tot het landgoed Vredenstein. Gehuwd met Elisabeth (Lijsbeth) van Muiswinkel, geboren 1725? te Zoelmond, dochter van Dirk Teunis van Muiswinkel en Marrigje Jacobs de Vreem, overleden 13 december 1809 te Beusichem. In het jaar van haar overlijden vond een ingrijpende gebeurtenis plaats: "Dit dorp (Ravenswaaij) heeft door den watervloed van Januarij 1809, veel geleden. Men had hier echter vóór den geduchten storm van 30 en 31 dier maand, meest alle menschen en vee gered, zodat er niet meer dan drie stuks klein vee verdronken zijn. Het ijs uit de binnenlanden werkte met eene geweldige kracht, en bracht eene wooning in gevaar; de bewoner, die met zijn huisgezin de toevlugt op de zolder genomen had, en op bijna 40 roeden niet te benaderen was, werd nogtans door de onvermoeide pogingen en met levensgevaar van den dood gered. Drie huizen en een korenberg werden weggespoeld, en gelijk getal werd onbewoonbaar, terwijl nog vijf andere woningen en veel boom- en houtgewas grote schade ondergingen Het vloedwater stond des nachts van den 30 Januarij 29 duim hoger dan in het jaar 1784." (bron: Van der Aa Aardrijkskundig Lexicon, 1847). .
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Machiel, volgt III.2
 2. Bart, volgt III.10
 3. Johannes, volgt III.1
 4. Dirk-Willem, volgt III.7
 5. Lambertus (Nardus Varius), volgt III.8
 6. Marigje, volgt III.3
 7. Catharina, volgt III.4
 8. Dirk Wilhem, volgt III.5
 9. Jacob, volgt III.6
 10. Elizabeth, volgt III.9

Kleinkinderen:
III.1 Johannes Petersen [V] [M]. Geboren augustus 1748 te Zoelmond. Verklaarde op 12-01-1812 niet te kunnen schrijven. Overleden 30 december 1824 te Zoelmond
III.2 Johannes Machiel Peters [V] [M]. Geboren 26 november 1752 te Zoelmond. NB: Alzo de vader Roomsch is, is de heffing en belofte gedaan door zijns vrouws moeder Marigje Vreem, weduwe van wijlen Maaswinkel, huisvrouw van Wilhem Schaaij, in tegenwoordigheid van de vader. (Doopboek NG Kerk Zoelmond).
III.3 Marigje Peters [V] [M]. Geboren 23 juni 1754 te Zoelmond. NB: Alzo de vader Roomsch is, heeft de belofte voor de moeder gedaan de grootmoeder Marigje de Vreem, weduwe van wijlen N.N. Maaswinkel, huisvrouw van Wilhem Schaaij. (Doopboek NG Kerk Zoelmond).
III.4 Catharina Peterse [V] [M]. Geboren 20 juli 1755 te Zoelmond. (Doopboek NG Kerk Zoelmond). Overleden na 00-00-1829 te (Volkstelling). Tr. (kerk) 25 maart 1781 te Zoelmond Willem van Santen, geboren te Ravenswaaij, overleden voor 1829
III.5 Dirk Wilhem Peters [V] [M]. Geboren 19 mei 1756 te Zoelmond. NB: Alzo de vader Roomsch is, heeft de belofte voor de moeder gedaan de grootmoeder Marigje de Vreem, weduwe van wijlen Dirk Maaswinkel, huysvrouw van Wilhem Schaaij. Obiit, derhalve kort na de doop overleden (Doopboek NG Kerk Zoelmond). Overleden voor 1765 te Zoelmond
III.6 Jacob Petersz [V] [M]. Geboren 11 februari 1759 te Zoelmond. NB: Alzoo de vader Roomsch is, heeft de belofte voor de moeder gedaan haar zuster Aaltje van Maaswinkel. En alzoo de ouders op den opstal en dus onder Ravenswaaij woonen, hebben zij te vooren schriftelijk consent van Dus. Keer vertoont. (Doopboek NG werkman, overleden 22 november 1842 te Beusichem. Tr. Willemijntje van Zanten, overleden na 27-01-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie, volgt IV.2
 2. Willem, volgt IV.4
 3. Arnoldus, volgt IV.3
 4. Merrigje, volgt IV.1
 5. Elisabeth, volgt IV.5
 6. Michiel, volgt IV.6
 7. Jacob, volgt IV.7

III.7 Dirk-Willem Petersen [V] [M]. Geboren 1765 te Zoelmond, overleden 31 december 1811 te Zoelmond. Overlijdensakte dd. 02-01-1812 te Beusichem. Tr. Teuntje van Meeteren.
Uit dit huwelijk:
 1. Giel, volgt IV.8

III.8 Lambertus (Nardus Varius) Petersen [V] [M]. Geboren 26 augustus 1765 te Zoelmond. Verklaarde op 12-01-1812 niet te kunnen schrijven. werkman, overleden 31 juli 1825 te Zoelmond. Tr. (kerk) 26 mei 1793 te Buren. (Index uit Trouwboek Buren, RA Arnhem 392.1). Gehuwd met Elsje van Haren.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth, volgt IV.9
 2. Anna, volgt IV.10
 3. Lena, volgt IV.11
 4. Leonardus, volgt IV.13
 5. Hendrica, volgt IV.12

III.9 Elizabeth Peters [V] [M]. Geboren 27 november 1768 te Zoelmond. NB: Alzo de vader Roomsch is, heeft de belofte voor de moeder gedaan de halve zuster Jacoba Schaaij. (Doopboek NG Kerk Zoelmond). Overleden 29 november 1811 te Beusichem. Tr. Leendert van den Berg, geboren 1770, voerman
III.10 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 1772 te Ravenswaaij?, werkman, overleden 12 januari 1812 te Beusichem. Aangifte van overlijden gedaan door zijn broeders Johannes en Nardius. Vader Michiel was reeds overleden. Tr.(1) Maria van Alphen, overleden voor 08-02-1799 Tr.(2) (kerk) 22 februari 1799 te Zoelmond Paulina (Pauwtje) Laponder, geboren 22 augustus 1771 te Wijk bij Duurstede, werkster, overleden 11 januari 1842 te Buren.
Uit dit huwelijk:
 1. Ghiel, volgt IV.14
 2. Carel, volgt IV.15
 3. Elizabeth, volgt IV.16
 4. Beligje, volgt IV.17

Achterkleinkinderen:
IV.1 Merrigje Peterse [V] [M]. Geboren 17 oktober 1784 te Zoelmond, gedoopt . Getuigen: Elizabeth Peters, overleden 1 oktober 1850 te Beusichem. Tr. 15 februari 1815 te Beusichem Hendrik van Utrecht, geboren 1780 te Beusichem, zoon van Krijn van Utrecht en Aartje van Zanten
IV.2 Antonie Peeterse [V] [M]. Geboren 1786 te Zoelmond, overleden 27 februari 1816 te Zoelmond. Tr. Pieternel van Schaik
IV.3 Arnoldus Peterse [V] [M]. Geboren 1791 te Zoelmond, werkman, overleden na 28-02-1816. Tr. 24 november 1815 te Beusichem Wilhelmina Groeben, geboren te Voorthuizen, dochter van Wilhelmina Groeben
IV.4 Willem Petersz [V] [M]. Blijkens Certificaat dd. 23-12-1820 gediend hebbende in de Nationale Militie. Gedoopt 21 februari 1796 te Zoelmond. Getuigen: vrouw Van Santen. Tr. 27 januari 1821 te Beusichem Dirkje de Wit, geboren 1799 te Tricht, dochter van Peter de Wit en Petronella Verwey, dienstmeid
IV.5 Elisabeth Peterse [V] [M]. Geboren 17 april 1805 te Zoelmond, overleden 17 februari 1820 te Zoelmond
IV.6 Michiel Peters [V] [M]. Gedoopt 2 september 1787 te Zoelmond. Getuigen: Marrigje Michiel Peters
IV.7 Jacob Peterz [V] [M]. Gedoopt 21 juni 1789 te Zoelmond. Getuigen: Marigje Peterz
IV.8 Giel Petersen [V] [M]. Geboren 1811 te Beusichem. Tr.(1) 14 februari 1840 te Buren Dirkje van Culenborg, geboren 1803 te Erichem, dochter van Wouter van Culenborg en Teuntje van der Heijde. Weduwe van Anthonie Meegen. Overleden voor 21-06-1844.
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonia, volgt V.1
Tr.(2) 21 juni 1844 te Buren Aaltje van Haren, geboren 1822 te Asch, dochter van Geurt van Haaren en Jannigje van Mouwrik.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk, volgt V.2
 2. Cornelia, volgt V.3
 3. Geurt, volgt V.4

IV.9 Elizabeth Peterz [V] [M]. Gedoopt 16 maart 1794 te Zoelmond. Getuigen: Marrigje Peterz
IV.10 Anna Petersz [V] [M]. Geboren 1796 te Zoelmond. Tr. 11 mei 1819 te Beusichem Steven van Alphen, geboren 1788 te Asch, zoon van Dirk van Alphen en Gerritje Kwint, werkman, overleden na 01-08-1825
IV.11 Lena Petersen [V] [M]. Geboren 23 september 1801 te Zoelmond. Tr. 31 mei 1823 te Beusichem Cornelis van Asch, geboren 4 januari 1801 te Ravenswaaij, zoon van Aart van Asch en Trijntje van Nifterik
IV.12 Hendrica Petersen [V] [M]. Geboren 1806 te Zoelmond. Tr. 3 februari 1841 te Utrecht Adrianus Giesen, geboren 1792 te Utrecht, zoon van Christoffel Giesen en Cornelia Meessen
IV.13 Leonardus Peterse [V] [M]. Geboren 10 november 1808 te Zoelmond, overleden 3 juni 1833 te Beusichem. Tr. 7 mei 1830 te Beusichem Cornelia van Mourik, geboren 23 december 1805 te Zoelmond, dochter van Dirk van Mourik en Hansje van Kuilenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus, volgt V.5
 2. Jan, volgt V.6

IV.14 Ghiel Petersen [V] [M]. Geboren 21 november 1801 te Ravenswaaij, overleden 4 september 1890 te Doorn. Tr. 30 mei 1828 te Amerongen Elizabethje Vizée, geboren 11 februari 1806 te Rhenen, dochter van Cornelis Vizée en Dirkje van de Bovenkamp, overleden 1 januari 1858 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt V.7
 2. Cornelis, volgt V.8
 3. Carel, volgt V.9
 4. Hendricus, volgt V.10
 5. Paulus, volgt V.11
 6. Dirk, volgt V.12
 7. Johanna, volgt V.13
 8. Nicolaas, volgt V.14
 9. Michiel, volgt V.15
 10. Johannes, volgt V.16
 11. Elisabeth, volgt V.17

IV.15 Carel Petersen [V] [M]. Geboren 19 maart 1804 te Ravenswaaij. Hij was een stotteraar. Gedoopt (hervormd) 1 april 1804 te Ravenswaaij, dienstknecht, postiljon, overleden 13 juni 1870 te Doorn. Tr. 26 juni 1835 te Langbroek Jannigje van Donselaar, geboren 21 februari 1811 te Langbroek, dochter van Hendrik van Donselaar en Anna van den Berg, gedoopt 3 maart 1811 te Langbroek, dienstmeid, overleden voor 25-05-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Lambertus, volgt V.18
 2. Anna, volgt V.19
 3. Hendrik, volgt V.20
 4. Paulus, volgt V.21
 5. Jan, volgt V.22
 6. Anna, volgt V.23
 7. Karel, volgt V.24

IV.16 Elizabeth Peterse [V] [M]. Geboren 1807 te Ravenswaaij. Tr. 6 augustus 1834 te Buren Nicolaas van Wijk, geboren 1806 te Buren, zoon van Hendrik van Wijk en Areke van Bemmel
IV.17 Beligje Petersen [V] [M]. Geboren 1811 te Zoelmond. Tr. 18 maart 1842 te Buren Zeger van Zetten, geboren 1809 te Zoelmond, zoon van Johannes van Zetten en Dirkje van Alphen
Generatie V
V.1 Anthonia Peterse [V] [M]. Geboren 1841 te Buren. M.a.n. Asch 04-10-1898. Tr.(1) 4 juni 1870 te Tiel Aalbert van Valburg, geboren 1835 te Avezaath (Zoelen), zoon van Arres van Valburg en Maaike de Wit, overleden voor 25-04-1881 Tr.(2) 25 april 1881 te Zoelen Jan Muijen, geboren 1847 te Zoelen, zoon van Johannis Muijen en Katharina van der Veen
V.2 Dirk Peterse [V] [M]. Geboren 22 juli 1848 te Erichem (Buren). Tr. 25 november 1898 te Culemborg Gerrigje Verschoor, geboren 7 juni 1873 te Culemborg, dochter van Gerrit Verschoor en Adriana Klein
V.3 Cornelia Peterse [V] [M]. Geboren 1851 te Buren. Tr. 7 november 1877 te Beusichem Pieter Gerard Bosschaart, geboren 1844 te Zoelmond, zoon van Nikolaas Bosschaart en Johanna Clasina van Kuilenburg
V.4 Geurt Peterse [V] [M]. Geboren 1855 te Buren. Gescheiden van Leentje Bus. Tr.(1) Leentje Bus Tr.(2) 3 november 1915 te Utrecht Susanna Jantina Molenkamp, geboren 1873 te Finsterwolde, dochter van Jan Molenkamp en Sanna Hut
V.5 Leonardus Peterse [V] [M]. Geboren 21 december 1830 te Beusichem. Tr. 18 september 1862 te Geldermalsen Wilhelmina Vogelzang, geboren 1840 te Geldermalsen, dochter van Pieter Vogelzang en Gerrigje de Bie.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Wilhelmina, volgt VI.1
 2. Peter, volgt VI.2
 3. Gerrigje, volgt VI.3
 4. Wilhelmina, volgt VI.5
 5. Derkje, volgt VI.6
 6. Leonardus, volgt VI.4
 7. Jan Cornelis, volgt VI.7

V.6 Jan Peterse [V] [M]. Geboren 24 april 1833 te Zoelmond, overleden voor 22-08-1900. Tr. 27 februari 1861 te Beusichem Dirkje van Steenis, geboren 1836 te Buren, dochter van Jan van Steenis en Jannigje van Bekkum.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Jan, volgt VI.8
 2. Gerrit, volgt VI.9
 3. Jacob, volgt VI.10
 4. Cornelis, volgt VI.11

V.7 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 4 mei 1828 te Rhenen, Tolgaarder, overleden 26 mei 1906 te Doorn. Tr.(1) 8 december 1854 te Amerongen Elberta Overeem, geboren 5 juni 1834 te Amerongen, dochter van Willem Overeem en Elbertje Dur, overleden 3 april 1871 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Alberta, volgt VI.12
 2. Michiel, volgt VI.13
 3. Willem, volgt VI.14
 4. Elisabeth, volgt VI.15
 5. Carel, volgt VI.16
 6. Wouter, volgt VI.17
 7. Bart, volgt VI.18
 8. Cornelis, volgt VI.19
Tr.(2) 4 oktober 1872 te Doorn Dina Veenendaal, geboren 22 mei 1821 te Doorn, dochter van Jan Veenendaal en Klaasje Barendse. Weduwe van Wouter de Ruiter. Overleden 24 december 1902 te Doorn
V.8 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 27 december 1829 te Amerongen, overleden 13 september 1902 te Zeist. Tr. 21 februari 1862 te Doorn Adriana Kanters, geboren 8 september 1836 te Doorn, dochter van Pieter Kanters en Angenita Henrietta van Brussel, overleden 17 oktober 1891 te Zeist.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel, volgt VI.20
 2. Petrus Everardus, volgt VI.21
 3. Jan, volgt VI.23
 4. Albertus, volgt VI.24
 5. Petrus Everardus, volgt VI.22
 6. Cornelis, volgt VI.25

V.9 Carel Pieterse [V] [M]. Geboren 24 oktober 1831, overleden 3 januari 1858 te Doorn
V.10 Hendricus Petersen [V] [M]. Geboren 22 juli 1833 te Doorn, overleden 15 mei 1906 te Doorn. Tr. 5 februari 1858 te Doorn Gerrigje Jansen, geboren 18 december 1835 te Langbroek, overleden 26 augustus 1897 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel, volgt VI.26
 2. Willem, volgt VI.27
 3. Carel, volgt VI.28
 4. Cornelis, volgt VI.29
 5. Gerrigje, volgt VI.30
 6. Gerrigje, volgt VI.31
 7. Elisabeth, volgt VI.32
 8. Hendrikus, volgt VI.33
 9. Gerrit, volgt VI.34

V.11 Paulus Peterse [V] [M]. Geboren 8 maart 1835 te Doorn, overleden 12 december 1911 te Doorn
V.12 Dirk Peterse [V] [M]. Geboren 10 juni 1837 te Doorn, overleden 26 december 1870 te Doorn. Tr. 19 december 1862 te Doorn. Bruid was weduwe van Jan van Ravenswaaij. Gehuwd met Johanna Gijsbertsen, geboren 23 december 1839 te Leersum, dochter van Jan Gijsbertsen en Sophia van Appeldoorn, overleden na 07-08-1872 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel, volgt VI.35
 2. Karel, volgt VI.36
 3. Sophia, volgt VI.37
 4. Dirk, volgt VI.38
 5. Dirk, volgt VI.39
 6. Wilhelmina Elizabeth, volgt VI.40

V.13 Johanna Peterse [V] [M]. Geboren 23 december 1839
V.14 Nicolaas Peterse [V] [M]. Geboren 1 januari 1842, overleden 7 september 1898 te Doorn
V.15 Michiel Peterse [V] [M]. Geboren 7 maart 1844
V.16 Johannes Peterse [V] [M]. Geboren 12 mei 1846
V.17 Elisabeth Peterse [V] [M]. Geboren 7 november 1849 te Doorn
V.18 Lambertus Petersen [V] [M]. Geboren 27 juli 1835 te Langbroek
V.19 Anna Petersen [V] [M]. Geboren 3 januari 1837 te Amerongen, overleden 10 april 1838 te Amerongen
V.20 Hendrik Petersen [V] [M]. Geboren 25 juni 1838 te Amerongen
V.21 Paulus Petersen [V] [M]. Geboren 5 juni 1840 te Amerongen, koetsier paardentram, overleden voor 1920. Tr. 2 mei 1877 te Utrecht Cornelia Hendrika Breek, geboren 19 juli 1847 te Nijmegen, dochter van Jan Breek en Gertruij Verhagen, overleden 30 december 1923 te Amsterdam. Overleden in het besjeshuis aan de Roeterstraat. .
Uit dit huwelijk:
 1. Carel Jan, volgt VI.41
 2. Geertrui Jannigje, volgt VI.42
 3. Johanna Paulina, volgt VI.43
 4. Jan Petrus, volgt VI.44
 5. Anna Maria, volgt VI.45
 6. Paulina Cornalia Hendrika, volgt VI.46

V.22 Jan Petersen [V] [M]. Geboren 16 juni 1842 te Amerongen
V.23 Anna Petersen [V] [M]. Geboren 23 september 1844 te Amerongen. Tr. 23 april 1874 te Hurwenen Dirk van Ballegooijen, geboren 9 januari 1841 te Hurwenen, zoon van Dirkjen van Ballegooijen
V.24 Karel Petersen [V] [M]. Geboren 30 augustus 1846 te Amerongen, koetsier, overleden 25 mei 1897 te Amsterdam. Overleden in Wilhelminagasthuis. Tr. (kerk) 17 mei 1878 te Zaltbommel Geertje van Gelder, geboren 22 maart 1853 te Zaltbommel, dochter van Jan van Gelder en Johanna Cornelia van Gameren. Had aanvankelijk schoenenwinkel, later groentewinkel. Moest daarvoor altijd om 6 uur naar de markt. Overleden 28 september 1904 te Amsterdam. Overleden in Binnengasthuis. .
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Sophia Cornelia (Jo), volgt VI.47
 2. Karel Johannes, volgt VI.48
 3. Johannes Karel, volgt VI.49
 4. Hendrik, volgt VI.50
 5. Sophia Cornelia Johanna (Fie), volgt VI.55
 6. Karel Paulus, volgt VI.52
 7. Geertje, volgt VI.54
 8. Sophia Cornelia Johanna, volgt VI.51
 9. Willem Karel, volgt VI.53

Generatie VI
VI.1 Cornelia Wilhelmina Peterse [V] [M]. Geboren 1863 te Ravenswaaij (Maurik). Tr. 24 februari 1882 te Heerewaarden Marinus Schreuders, geboren 1857 te Zuilichem, zoon van Adrianus Schreuders en Johanna Treffers
VI.2 Peter Peterse [V] [M]. Geboren 1864 te Zoelmond. Tr. 18 oktober 1889 te Buren Adriana Willemse, geboren 1869 te Buren, dochter van Martinus Willemse en Magdalena Susanna Martens.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus, volgt VII.1

VI.3 Gerrigje Peterse [V] [M]. Geboren 1867 te Geldermalsen. Tr. 16 oktober 1896 te Buren Jan Cornelis Putters, geboren 1870 te Buren, zoon van Hendrikus Gerrit Jan Putters en Willemina Bokhoven
VI.4 Leonardus Peterse [V] [M]. Geboren 1869 te Zoelmond. Tr. 1 juli 1892 te Buren Pietronella van Hoorn, geboren 1873 te Buren, dochter van Roelof van Hoorn en Cornelia van Hoorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina, volgt VII.2
 2. Leonardus, volgt VII.3

VI.5 Wilhelmina Petersen [V] [M]. Geboren 1871 te Vianen. Tr. 12 december 1902 te Buren Arie Marinus van Haarlem, geboren 1868 te Buren, zoon van Willum Marinus van Haarlem en Geertruij van Steenis
VI.6 Derkje Peterse [V] [M]. Geboren 1874 te Angeren. Tr. 15 november 1895 te Buren Johan van Dijk, geboren 1873 te Buren, zoon van Cornelis van Dijk en Alida Grazel
VI.7 Jan Cornelis Peterse [V] [M]. Geboren 1878 te Wijk bij Duurstede. Tr. 21 november 1902 te Buren Geertrui Steenis, geboren 1881 te Buren, dochter van Jan Steenis en Sebilla Wilhelmina Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
 1. dochter, volgt VII.4

VI.8 Dirk Jan Peterse [V] [M]. Geboren 1865 te Zoelmond. Tr. 4 november 1891 te Beusichem Woutje Wielders, geboren 1868 te Geldermalsen, dochter van Bart Wielders en Cornelia Schoon.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, volgt VII.5

VI.9 Gerrit Peterse [V] [M]. Geboren 1871 te Zoelmond. Bevestigd 18-03-1894, met attestatie naar Rotterdam 21-05-1899. Tr. 22 augustus 1900 te Rotterdam Hendrica Margaritha van Kuilenburg, geboren 1879 te Kapel-Avezaath, dochter van Aart van Kuilenburg en Anneke van Wellner
VI.10 Jacob Peterse [V] [M]. Geboren 1875 te Zoelmond. Tr. 3 oktober 1900 te Beusichem Adriana van Asch, geboren 1880 te Beusichem, dochter van Jan Christoffel van Asch en Anna Dirksen
VI.11 Cornelis Peterse [V] [M]. Geboren 1868 te Zoelmond. Tr. 21 mei 1890 te Beusichem Hendrina Bertje van der Woerd, geboren 16 augustus 1869 te Zoelen, dochter van Gerrit van der Woerd en Catharina Antonia van der Sar, overleden 4 november 1910 te Zoelmond
VI.12 Alberta Petersen [V] [M]. Geboren 24 juni 1855 te Doorn. Tr. 21 november 1879 te Doorn Gerrit Ettekoven, geboren 1853 te De Bilt, zoon van Gerrit Ettekoven en Johanna van Reekom, schilder
VI.13 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 24 januari 1857 te Doorn, brievenbesteller, overleden 23 oktober 1898 te Doorn. Tr. 22 juli 1881 te Doorn Reyertje Hutink, geboren 20 augustus 1855 te Doorn, dochter van Jan Hutink en Geertruij Koetsier.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt VII.6
 2. Jan, volgt VII.7
 3. Gerard, volgt VII.8
 4. Elbarta, volgt VII.9

VI.14 Willem Petersen [V] [M]. Geboren 23 september 1858 te Doorn, overleden 8 oktober 1942 te Amersfoort. Tr. 25 januari 1887 te Doorn Brandina Kirpensteijn, geboren 1865 te Doorn, dochter van Hendrik Kirpensteijn en Hendrika van Luinenburg, overleden 21 februari 1887 te Doorn
VI.15 Elisabeth Petersen [V] [M]. Geboren 11 maart 1861 te Doorn, overleden 20 april 1926 te Doorn. Tr. 27 augustus 1886 te Doorn Marinus van Groningen, geboren 1 januari 1862 te Doorn, zoon van Simon Karel van Groningen en Gerrigje Malkenhorst
VI.16 Carel Petersen [V] [M]. Geboren 27 september 1862 te Doorn, overleden 9 december 1890 te Doorn
VI.17 Wouter Petersen [V] [M]. Geboren 1 januari 1865 te Doorn, overleden 25 januari 1949 te Doorn. Tr.(1) 4 maart 1893 te Leersum Elsje van Kommer, geboren 28 april 1871 te Leersum, dochter van Elbert van Kommer en Aaltje van den Heuvel, overleden 21 november 1896 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt VII.10
 2. Albertus, volgt VII.11
 3. Albertus, volgt VII.12
Tr.(2) 18 februari 1897 te Doorn Antje Reebergen, geboren 3 november 1874 te Utrecht, dochter van Hendrik Reebergen en Alijda Koetsier, overleden 19 december 1972 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, volgt VII.13
 2. Jan, volgt VII.14
 3. Elberta, volgt VII.15
 4. Aleida Hendrika, volgt VII.16
 5. Aaltje, volgt VII.17

VI.18 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 18 november 1866 te Doorn, overleden 16 januari 1948 te Doorn. Tr. Gerarda Antonia Sanders, geboren 31 januari 1875 te Zevenaar, overleden 19 september 1926 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Margaretha, volgt VII.18
 2. Willem, volgt VII.19
 3. Carel, volgt VII.20
 4. Hendrikus Johannes, volgt VII.21
 5. Bart, volgt VII.22
 6. Elberta, volgt VII.23
 7. Gerarda Antonia, volgt VII.24
 8. Gerarda Antonia, volgt VII.25
 9. Anton Christiaan, volgt VII.26
 10. Dora Berdina, volgt VII.27
 11. Wouter, volgt VII.28
 12. Cornelis, volgt VII.29
 13. Michiel, volgt VII.30
 14. Theodoor, volgt VII.31

VI.19 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 6 december 1868 te Doorn. Tr. 14 maart 1895 te Doorn Elisabeth Peterse, geboren 16 november 1868 te Doorn, dochter van Hendricus Petersen en Gerrigje Jansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt VII.32

VI.20 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 16 april 1862 te Utrecht, overleden 17 december 1862 te Utrecht
VI.21 Petrus Everardus Petersen [V] [M]. Geboren 30 september 1863 te Utrecht, overleden 27 april 1865 te Utrecht
VI.22 Petrus Everardus Petersen [V] [M]. Geboren 11 februari 1867 te Utrecht, overleden 12 november 1950 te Zeist. Tr. 27 augustus 1891 te Zeist Maria Johanna Busbroek, geboren 7 februari 1870 te Zeist, dochter van Willem Busbroek en Johanna Renes, overleden 29 november 1933 te Zeist.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana, volgt VII.33
 2. Johanna, volgt VII.34
 3. Cornelis, volgt VII.35
 4. Willem, volgt VII.36

VI.23 Jan Petersen [V] [M]. Geboren 16 oktober 1869 te Utrecht, overleden 16 april 1954 te Rotterdam. Tr. 19 maart 1903 te Gelderland Hendrika Wilhelmina Doornik, geboren 8 mei 1872 te Vleuten, overleden 9 maart 1955 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana, volgt VII.37
 2. Jan, volgt VII.38
 3. Willem, volgt VII.39
 4. Cornelis, volgt VII.40
 5. Hendrika Wilhelmina, volgt VII.41

VI.24 Albertus Petersen [V] [M]. Geboren 24 mei 1878 te Zeist, overleden 3 januari 1968 te Zeist. Tr. 19 september 1907 te Zeist Gijsbertha van de Bosch, geboren 31 januari 1878 te Zeist.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana, volgt VII.42
 2. Johannes Gijsbertus, volgt VII.43
 3. Cornelia Jannetje, volgt VII.44
 4. Ebertje Alberta, volgt VII.45

VI.25 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 9 december 1881 te Utrecht, palfrenier, huisknecht, overleden 12 augustus 1988 te Zeist. Tr. 16 september 1915 te Zeist Johanna Pennin, geboren 12 april 1884 te Zeist, overleden 19 januari 1936 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna, volgt VII.46

VI.26 Michiel Peterse [V] [M]. Geboren 14 april 1858 te Doorn, overleden 25 januari 1940 te Doorn. Tr. 15 november 1894 te Langbroek Jacoba Hendrika Kwint, geboren 24 juni 1867 te Langbroek, dochter van Jan Willem Kwint en Everdina Geijtenbeek. Bruid gescheiden van Johannes Hendrikus den Broeder. .
Uit dit huwelijk:
 1. Jan-Willem, volgt VII.47
 2. Hendrikus Gerardus (Dries), volgt VII.48
 3. Everdina (Dien), volgt VII.49
 4. Gerrit, volgt VII.50
 5. Gerrit (Gart), volgt VII.51
 6. Jacobus, volgt VII.52
 7. Jacobus Hendrikus (Jo), volgt VII.53
 8. Maria (Mien), volgt VII.54
 9. Michiel, volgt VII.55

VI.27 Willem Peterse [V] [M]. Geboren 31 januari 1860 te Doorn. Tr. 29 juli 1884 te Ede Elsje Veenendaal, geboren 24 september 1867 te Ede (Gld.), overleden 18 maart 1921 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria, volgt VII.56
 2. Elsje Antje, volgt VII.64
 3. Rijk, volgt VII.65
 4. Marinus, volgt VII.66
 5. Hendrikus, volgt VII.57
 6. Eliza, volgt VII.58
 7. Gerrit, volgt VII.59
 8. Willem, volgt VII.60
 9. Gradus, volgt VII.61
 10. Cornelis, volgt VII.62
 11. Gerritje, volgt VII.63

VI.28 Carel Peterse [V] [M]. Geboren 5 oktober 1862 te Doorn. Tr. 5 januari 1899 te Doorn. Bruid was weduwe van Hendrik Reebergen. Gehuwd met Alijda Koetsier, geboren 1852 te Doorn, dochter van Cornelis Hendriksz. Koetsier en Antje de Kruif
VI.29 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 1 januari 1865 te Doorn. Tr. 27 mei 1892 te Doorn Hendrika Schouten, geboren 29 februari 1866 te Amerongen, dochter van Pieter Schouten en Bartje Buijink.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, volgt VII.67
 2. Hendrikus, volgt VII.68
 3. Cornelis, volgt VII.69
 4. Hendrik, volgt VII.70

VI.30 Gerrigje Peterse [V] [M]. Geboren 5 oktober 1872 te Doorn
VI.31 Gerrigje Peterse [V] [M]. Geboren 16 november 1868 te Doorn
VI.32 Elisabeth Peterse [V] [M]. Geboren 16 november 1868 te Doorn. Tr. 14 maart 1895 te Doorn Cornelis Petersen, geboren 6 december 1868 te Doorn, zoon van Bart Petersen en Elberta Overeem.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt VII.32

VI.33 Hendrikus Peterse [V] [M]. Geboren 5 april 1875 te Doorn, overleden 18 september 1891 te Doorn
VI.34 Gerrit Peterse [V] [M]. Geboren 25 januari 1878
VI.35 Michiel Peterse [V] [M]. Geboren 16 april 1863 te Doorn, overleden 12 september 1863 te Doorn
VI.36 Karel Peterse [V] [M]. Geboren 14 mei 1865 te Doorn
VI.37 Sophia Peterse [V] [M]. Geboren 25 april 1867 te Doorn. Tr. 25 mei 1892 te Arnhem Gerrit van Doorn, geboren 1863 te Amersfoort, zoon van Gerrit van Doorn en Johanna van Nieuwenhuizen
VI.38 Dirk Peterse [V] [M]. Geboren 7 augustus 1872 te Doorn. Tr. 26 januari 1899 te Rheden Johanna Dorothea Brinkhuis, geboren 1876 te Velp (Rheden), dochter van Cornelis Jacobus Brinkhuis en Johanna Dorothea Verkerk
VI.39 Dirk Peterse [V] [M]. Geboren 11 januari 1870 te Doorn, overleden 25 december 1870 te Doorn
VI.40 Wilhelmina Elizabeth Peterse [V] [M]. Geboren 1875 te Doorn. Tr. 8 februari 1900 te Rheden Dirk Hendrik Veening, geboren 1877 te Leeuwarderadeel, zoon van Tjalling Hendriks Veening en Antje Haijes Miedema
VI.41 Carel Jan Petersen [V] [M]. Geboren 3 april 1878 te Utrecht. Getuigen bij aangifte: Jan Breek, oud 65 jaren en Johannes van beusekom, koetsier, oud 38 jaren. palfrenier, brandwacht, overleden 3 maart 1952 te Haarlem. Tr. 21 februari 1918 Helena Maria Duinhof, geboren 27 juli 1886 te Amsterdam, overleden 23 maart 1951 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
 1. Carel Jan, volgt VII.71
 2. Johan Wilhelm, volgt VII.72

VI.42 Geertrui Jannigje Petersen [V] [M]. Geboren 28 juni 1879
VI.43 Johanna Paulina Petersen [V] [M]. Geboren 9 januari 1881
VI.44 Jan Petrus Petersen [V] [M]. Geboren 25 februari 1883, overleden 22 december 1884
VI.45 Anna Maria Petersen [V] [M]. Geboren 1 december 1886
VI.46 Paulina Cornalia Hendrika Petersen [V] [M]. Geboren 1 november 1890
VI.47 Johanna Sophia Cornelia (Jo) Petersen [V] [M]. Geboren 1 februari 1879 te Amsterdam. Jong overleden. Tr. Otto Hendrik Dabroek, geboren 07-01-1875 ? te Amsterdam, chocoladewerker
VI.48 Karel Johannes Petersen [V] [M]. Geboren 2 februari 1879 te Amsterdam, overleden 28 januari 1884 te Amsterdam
VI.49 Johannes Karel Petersen [V] [M]. Geboren 8 december 1881 te Amsterdam. Werd op zijn 16e naar Duitsland gestuurd om het vak van steenhouwer te leren. Ging later regelmatig naar Berlijn om steen in te kopen. Kocht daar ook kunstwerken aan van o.a. Eckhardt. steenhouwer, overleden 13 november 1960 te Den Haag. Tr. 22 april 1908 te Rotterdam Johanna Jacoba Margaretha de Roo, geboren 26 maart 1882 te Den Haag, dochter van Pieter Johannes de Roo en Johanna Jacoba Margaretha Markus. Haar moeder De Roo dreef een brood- en banketwinkel aan de Hoge Prins Willemstraat/hoek Keizerstraat. Overleden 28 oktober 1962 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Karel, volgt VII.73
 2. Johanna Sophia (Zus), volgt VII.74

VI.50 Hendrik Petersen [V] [M]. Geboren 2 augustus 1883 te Amsterdam. Was zeer beweglijk: bij het stoeien in de kerkdienst vanaf het balkon naar beneden gevallen tussen het kerkvolk. Hendrik kon geen kinderen krijgen. Tr. Anna Elisabeth Catharina Sales, geboren 3 januari 1877 te Amsterdam. Zij hadden een boot op 't IJ. wasbaas
VI.51 Sophia Cornelia Johanna Petersen [V] [M]. Geboren februari 1885 te Amsterdam, overleden 3 maart 1886 te Amsterdam
VI.52 Karel Paulus Petersen [V] [M]. Geboren 22 januari 1886 te Amsterdam, koetsier. Tr. 6 maart 1907 te Amsterdam Grietje Zinger, geboren 14 februari 1886 te Ransdorp?.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje, volgt VII.75

VI.53 Willem Karel Petersen [V] [M]. Geboren 1888 te Amsterdam
VI.54 Geertje Petersen [V] [M]. Geboren 5 september 1891 te Amsterdam, overleden 22 maart 1898 te Amsterdam
VI.55 Sophia Cornelia Johanna (Fie) Petersen [V] [M]. Geboren 26 juni 1896 te Amsterdam. Was als kind opgenomen in Weeshuis Amsterdam. kinderjuffrouw. Tr. Prosper Lesire. In de 1e Wereldoorlog 1914-1918 vocht hij in de loopgraven.
Generatie VII
VII.1 Leonardus Peterse [V] [M]. Geboren 1890 te Buren. Tr. 30 augustus 1912 te Buren Neeltje Laponder, geboren 1894 te Buren, dochter van Steven Laponder en Antje van Burk
VII.2 Wilhelmina Peterse [V] [M]. Geboren 1892 te Buren. Tr. 3 december 1914 te Buren Willem Gerritsen, geboren 1886 te Lienden, zoon van Reindert Gerritsen en Antonia van Eemerden
VII.3 Leonardus Peterse [V] [M]. Geboren 1895 te Buren. Tr. 8 augustus 1918 te Buren Jannigje Laponder, geboren 1897 te Buren, dochter van Steven Laponder en Antje van Burk
VII.4 dochter Peterse [V] [M]. Tr. ? van Beusichem.
Uit dit huwelijk:
 1. Bert, volgt VIII.1

VII.5 Cornelia Peterse [V] [M]. Geboren 1893 te Zoelmond. Tr. 22 augustus 1918 te Beusichem Hendrikus Boterenbrood, geboren 1892 te Zwolle, zoon van Willem Boterenbrood en Hilletje van den Berg
VII.6 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 6 april 1882 te Doorn, overleden 6 augustus 1938 te Doorn. Tr. 2 juni 1904 te Langbroek Antonia Marchal, geboren 15 mei 1887 te Langbroek, dochter van Hendrik Marchal en Maria Marchal, overleden 25 oktober 1961 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel, volgt VIII.2

VII.7 Jan Petersen [V] [M]. Geboren 12 april 1883 te Doorn, overleden 19 oktober 1951 te Doorn
VII.8 Gerard Petersen [V] [M]. Geboren 7 juni 1886 te Doorn, overleden 9 januari 1967 te Driebergen, begraven 13 januari 1967 te Driebergen. Tr. 20 november 1913 te Doorn Jacomijntje van Willigenburg, geboren 20 november 1890 te Doorn, dochter van Aalt van Willigenburg en Teuntje Beekman, overleden 14 april 1971 te Driebergen, begraven 19 april 1971 te Driebergen.
Uit dit huwelijk:
 1. Reyertje, volgt VIII.3
 2. Aalt, volgt VIII.4
 3. Michiel, volgt VIII.5
 4. Teun, volgt VIII.6

VII.9 Elbarta Petersen [V] [M]. Geboren 15 september 1888 te Doorn, overleden 28 maart 1926 te Doorn. Tr. 6 juni 1924 te Doorn Willem Pater, geboren 26 april 1891 te Doorn, overleden 2 juni 1965 te Doorn, begraven 7 juni 1965 te Doorn
VII.10 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 16 april 1893 te Doorn. Tr. 31 januari 1917 te Amersfoort Gijsberta Wegen, geboren 1896 te Amersfoort, dochter van Johannes Wegen en Grietje van den Hoorn
VII.11 Albertus Petersen [V] [M]. Geboren 17 april 1896 te Doorn, overleden 10 april 1898 te Doorn
VII.12 Albertus Petersen [V] [M]. Geboren 16 april 1898 te Doorn
VII.13 Hendrik Petersen [V] [M]. Geboren 13 december 1897 te Doorn. Tr. 26 mei 1921 te Doorn Adriana van de Hoef, geboren 1899 te Doorn, dochter van Steven van de Hoef en Gerdina Antoinetta Wagensveld
VII.14 Jan Petersen [V] [M]. Geboren 15 augustus 1899 te Doorn
VII.15 Elberta Petersen [V] [M]. Geboren 20 februari 1901 te Doorn
VII.16 Aleida Hendrika Petersen [V] [M]. Geboren 25 september 1902 te Doorn. Tr. 10 april 1924 te Doorn Pieter Gerrit Sterrenburg, geboren 10 oktober 1896 te Doorn
VII.17 Aaltje Petersen [V] [M]. Geboren 24 februari 1904 te Doorn, overleden 7 april 1989 te Doorn. Tr. 9 januari 1930 te Doorn Leendert van Remmerden, geboren 30 juli 1906 te Doorn, overleden 21 juli 1990
VII.18 Johanna Margaretha Petersen [V] [M]. Geboren 14 juni 1897 te Doorn, overleden 23 oktober 1977 te Doorn. Tr. 28 april 1921 te Doorn Hendrik Doornkamp, geboren 23 mei 1899 te Doorn, zoon van Evert Doornkamp en Jannigje Koudijs, overleden 5 augustus 1974 te Doorn
VII.19 Willem Petersen [V] [M]. Geboren 21 juli 1898 te Doorn, overleden 25 november 1967 te Utrecht. Tr. 9 november 1926 te Maarn Marretje Kolfschoten, geboren 20 december 1905 te Woudenberg, overleden 6 november 1994 te Maarn
VII.20 Carel Petersen [V] [M]. Geboren 29 oktober 1899 te Utrecht, overleden 2 augustus 1977 te Zeist. Tr. 28 oktober 1926 te Doorn Lisa Rutten, geboren 12 september 1900 te Oberhausen (D.), overleden 9 februari 1972 te Zeist
VII.21 Hendrikus Johannes Petersen [V] [M]. Geboren 21 mei 1902 te Doorn, overleden 17 maart 1967 te Zeist. Tr.(1) 11 november 1925 te Doorn Hendrika van Beek, geboren 3 januari 1903 te Maarn, overleden 23 oktober 1954 te Zeist Tr.(2) 24 maart 1955 te Doorn Heintje Elisabeth Noorlander, geboren 13 september 1917 te Zwammerdam
VII.22 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 17 december 1904 te Doorn, overleden 10 augustus 1988 te Emmen. Tr. 28 december 1934 Willemina Klinkvis, geboren 4 november 1906, overleden 13 september 1978 te Emmen
VII.23 Elberta Petersen [V] [M]. Geboren 24 maart 1906 te Doorn, overleden 10 december 1971 te Amersfoort. Tr. te Amersfoort Jan Renes
VII.24 Gerarda Antonia Petersen [V] [M]. Geboren 20 april 1907 te Doorn, overleden 28 januari 1908 te Doorn
VII.25 Gerarda Antonia Petersen [V] [M]. Geboren 13 september 1908 te Doorn. Tr. 20 november 1930 te Maarn Karel Woudenberg
VII.26 Anton Christiaan Petersen [V] [M]. Geboren 24 augustus 1909 te Doorn, overleden 28 oktober 1968 te Doorn. Tr. 17 mei 1931 te Doorn Cornelia Swagers, geboren 5 juni 1911 te Zeist
VII.27 Dora Berdina Petersen [V] [M]. Geboren 30 juli 1911 te Doorn
VII.28 Wouter Petersen [V] [M]. Geboren 7 september 1912 te Doorn, overleden 17 maart 1999 te Amersfoort. Tr. 18 mei 1938 te Doorn Antonia Geurtsen, geboren 1 november 1916 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt VIII.7
 2. Gerardus Antonius, volgt VIII.8

VII.29 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 27 januari 1914 te Doorn, overleden 29 juni 1977 te Utrecht. Tr. 8 december 1938 te Doorn Barta van Kuilenburg, geboren 27 februari 1915 te Lienden
VII.30 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 26 mei 1915 te Doorn, overleden 16 juli 1981 te Doorn. Tr. 17 maart 1938 te Doorn Adriana van Kuilenburg
VII.31 Theodoor Petersen [V] [M]. Geboren 7 januari 1919 te Doorn, overleden 23 maart 1993 te Brunssum. Tr.(1) 22 november 1940 te Breukelen Alida Martina Lamme, geboren 5 september 1920 te Breukelen Tr.(2) 24 september 1949 te Hilversum Elisabeth Jacoba Vuijk, geboren 31 januari 1922 te Amsterdam
VII.32 Bart Petersen [V] [M]. Tr. Jannigje de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, volgt VIII.9

VII.33 Adriana Petersen [V] [M]. Geboren 4 november 1891 te Zeist, overleden 3 mei 1987 te Zeist. Tr. 28 april 1921 te Zeist Gerrit van Santen, geboren 22 mei 1888 te Zeist, zoon van Gerrit van Santen en Maria Elizabeth van Elst, overleden 18 september 1975 te Zeist
VII.34 Johanna Petersen [V] [M]. Geboren 1 maart 1892 te Zeist, overleden 11 november 1974 te Arnhem. Tr. 15 april 1953 te Soest Evert Legemaat, geboren 15 januari 1882 te Leusden, overleden 14 november 1960 te Soest
VII.35 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 24 november 1894 te Zeist, overleden 26 september 1957 te Zeist. Tr. 2 augustus 1923 te Zeist Adriana van Delft, geboren 15 juni 1899 te Zeist, overleden 14 januari 1977 te Zeist
VII.36 Willem Petersen [V] [M]. Geboren 27 oktober 1904 te Zeist. Tr. 21 maart 1928 te Hilversum Jannie Willemien Aalbers, geboren 28 maart 1905 te Tiel
VII.37 Adriana Petersen [V] [M]. Geboren 8 december 1900 te Recklinghaus
VII.38 Jan Petersen [V] [M]. Geboren 19 oktober 1905 te Bergh
VII.39 Willem Petersen [V] [M]. Geboren 19 oktober 1905 te Bergh
VII.40 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 19 oktober 1907 te Bergh
VII.41 Hendrika Wilhelmina Petersen [V] [M]. Geboren 24 februari 1913 te Bergh. Tr. te Bergh Steef Buurman
VII.42 Adriana Petersen [V] [M]. Geboren 2 juni 1908 te Zeist, overleden 24 november 1971 te Wageningen. Tr. Gerrit Cornelis van Delft
VII.43 Johannes Gijsbertus Petersen [V] [M]. Geboren 22 juli 1909 te Zeist, overleden 2 oktober 1977 te Zeist. Tr. Adriana Maria van de Bovenkamp
VII.44 Cornelia Jannetje Petersen [V] [M]. Geboren 25 oktober 1912 te Zeist
VII.45 Ebertje Alberta Petersen [V] [M]. Geboren 3 april 1921 te Zeist. Tr. 21 augustus 1947 te Zeist Jan Cornelis Burgerhout
VII.46 Johanna Petersen [V] [M]. Geboren 4 februari 1919 te Maartensdijk. Tr. te Maartensdijk Cornelis Westeneng, geboren 19 maart 1917 te Maartensdijk, bakkerij
VII.47 Jan-Willem Peterse [V] [M]. Geboren 28 januari 1897 te Doorn, overleden 15 december 1918 te Doorn. Tr. Elsje Wielinga
VII.48 Hendrikus Gerardus (Dries) Peterse [V] [M]. Geboren 18 februari 1898, overleden 24 april 1977. Tr. Maaitje Gijsbertsen, geboren 20 september 1900 te Doorn, overleden 4 maart 1986 te Doorn
VII.49 Everdina (Dien) Peterse [V] [M]. Geboren 13 mei 1899. Tr. 31 maart 1927 te Doorn Teunis de Bruin, geboren 1898 te Doorn
VII.50 Gerrit Peterse [V] [M]. Geboren 22 april 1901, overleden 25 oktober 1901
VII.51 Gerrit (Gart) Peterse [V] [M]. Geboren 13 juli 1902, overleden 24 oktober 1971. Tr. Wilhelmina Maria Kramer, geboren 2 augustus 1905, overleden 28 oktober 1978
VII.52 Jacobus Peterse [V] [M]. Geboren 13 juli 1902, overleden 8 september 1902
VII.53 Jacobus Hendrikus (Jo) Peterse [V] [M]. Geboren 15 oktober 1903
VII.54 Maria (Mien) Peterse [V] [M]. Geboren 1 november 1905
VII.55 Michiel Peterse [V] [M]. Geboren 20 juli 1907 te Doorn, overleden 29 januari 1979 te Utrecht. Tr. 26 oktober 1938 te Doorn Jacomijntje Beekman, geboren 1 januari 1914 te Doorn, dochter van Roelof Beekman en Maatje Ederveen, overleden 15 juni 2004 te Leusden.
Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Jan, volgt VIII.10
 2. Michiel, volgt VIII.11

VII.56 Maria Peterse [V] [M]. Geboren 22 november 1886 te Ede, overleden 9 april 1963 te Doorn. Tr. 20 januari 1910 te Doorn Rijnderd van Beek
VII.57 Hendrikus Petersen [V] [M]. Geboren 1 september 1889 te Ede, overleden 23 november 1949 te Doorn. Tr. 25 juni 1925 te Doorn Teunisje Wouterse, geboren 9 november 1886 te Doorn, overleden 16 januari 1968 te Doorn
VII.58 Eliza Peterse [V] [M]. Geboren 8 mei 1892 te Ede. Tr. 24 januari 1918 te Doorn Wouterina van Beek, geboren 24 januari 1895 te Doorn
VII.59 Gerrit Peterse [V] [M]. Geboren 3 november 1894 te Ede
VII.60 Willem Petersen [V] [M]. Geboren 7 januari 1897 te Ede, overleden 9 maart 1974
VII.61 Gradus Peterse [V] [M]. Geboren 24 augustus 1899 te Ede. Tr. 9 augustus 1928 te Doorn Bartha Termaten, geboren 10 oktober 1901 te Doorn
VII.62 Cornelis Peterse [V] [M]. Geboren 25 december 1901 te Ede, overleden 9 maart 1964. Tr. 15 mei 1930 te Doorn Elisabet de Ruiter, geboren 17 augustus 1899
VII.63 Gerritje Peterse [V] [M]. Geboren 17 april 1904 te Ede
VII.64 Elsje Antje Peterse [V] [M]. Geboren 17 augustus 1906 te Ede
VII.65 Rijk Peterse [V] [M]. Geboren 16 december 1908 te Ede, overleden 12 februari 1977. Tr. 27 oktober 1932 te Langbroek Everdina Hendrika Jacoba Kwint, geboren 27 maart 1912 te Langbroek, overleden 9 oktober 1959
VII.66 Marinus Peterse [V] [M]. Geboren 4 maart 1912 te Ede
VII.67 Hendrik Petersen [V] [M]
VII.68 Hendrikus Petersen [V] [M]. Geboren 10 mei 1894, overleden 30 januari 1955 te Norg. Tr. 13 september 1918 te Baarn Bartje Hendriksen, geboren 27 februari 1898 te Baarn, dochter van Jan Hendriksen en Maria Schouten, overleden 21 februari 1979 te Doorn
VII.69 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 3 augustus 1904 te Doorn, overleden 14 januari 1992 te Doorn. Tr. 1 oktober 1925 te Doorn Geertruida van Barneveld
VII.70 Hendrik Petersen [V] [M]. Geboren 18 januari 1907 te Doorn. Tr. 10 oktober 1929 te Langbroek Aartje Kievith, geboren 1 januari 1903 te Langbroek
VII.71 Carel Jan Petersen [V] [M]. Geboren 4 september 1918, overleden 18 april 1975 te Beverwijk. Tr. 1942 Wilhelmina Geertruida Vos, geboren 21 januari 1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Carolina Richarda, volgt VIII.12
 2. Carel Jan, volgt VIII.13

VII.72 Johan Wilhelm Petersen [V] [M]. Geboren 17 januari 1920, overleden te Zandvoort. Tr. Bep A. van de Vijver.
Uit dit huwelijk:
 1. Rob, volgt VIII.15
 2. Bep, volgt VIII.14

VII.73 Johannes Karel Petersen [V] [M]. Geboren 27 januari 1909 te Den Haag, onderwijzer, overleden 26 november 1979 te Den Haag. Tr. 10 september 1941 te Den Haag Tetje Cornelia Bandel, geboren 17 januari 1916 te Leeuwarden, dochter van Dionisius Bandel en Gerkjen Dolstra, overleden 17 juni 1997 te Eindhoven. Crematie. .
Uit dit huwelijk:
 1. Irene Johanna, volgt VIII.16
 2. Louise Helene, volgt VIII.17
 3. Robbert Jan, volgt VIII.18
 4. Otto Benjamin, volgt VIII.19

VII.74 Johanna Sophia (Zus) Petersen [V] [M]. Geboren 20 juli 1917 te Den Haag. Oom Karel kwam wel eens en bracht altijd speelgoed voor haar mee. Overleden 11 maart 2005 te Delft, begraven 15 maart 2005 te Rijswijk (crematie). Tr. 20 februari 1948 te Den Haag. Met de handschoen getrouwd, terwijl Bram in Indië was. Gehuwd met Abraham de Vries, geboren 17 oktober 1917 te Den Haag, zoon van Abraham de Vries en Alida Adriana Schutte. Tijdens de 1e Politionele Actie met de handschoen getrouwd bij notaris Peut, Den Haag. Enkele maanden na dit huwelijk teruggekeerd in Nederland. Daarna employe Nedlloyd. gouvernementsambtenaar, boekhouder, overleden 30 september 1990 te Rijswijk (ZH).
Uit dit huwelijk:
 1. Menno, volgt VIII.20
 2. Vera, volgt VIII.21

VII.75 Geertje Petersen [V] [M]. Geboren 3 december 1907 te Amsterdam. Tr. 15 oktober 1931 te Amsterdam Johannes Bernardus Theodorus Hendricus Bröselman.
Uit dit huwelijk:
 1. Joop, volgt VIII.22

Generatie VIII
VIII.1 Bert van Beusichem [V] [M]
VIII.2 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 13 april 1905 te Doorn, overleden 14 juni 1978 te Doorn. Tr. 7 april 1927 te Doorn Adriana Huberdina Cristin de Roon, geboren 13 juli 1905 te 's-Hertogenbosch, overleden 14 september 1970 te Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Antonia Adriana, volgt IX.1
 2. Bart Hendrik Michiel, volgt IX.2
 3. Hendrik Reijndert Huibert, volgt IX.3
 4. Michiel Adriaan, volgt IX.4
 5. Jan Bernhard Juliaan, volgt IX.8
 6. Jan Bernhard Juliaan, volgt IX.7
 7. Antonia Petronella Maria, volgt IX.5
 8. Huibert Adriaan Michiel, volgt IX.6

VIII.3 Reyertje Petersen [V] [M]. Geboren 16 september 1914 te Driebergen. Tr. 8 oktober 1937 te Driebergen Theben Terville, geboren 6 april 1917 te Driebergen, overleden 24 februari 1997 te Driebergen, begraven 29 februari 1997 te Driebergen
VIII.4 Aalt Petersen [V] [M]. Geboren 15 november 1917 te Driebergen. Tr. Margje Martina Willems, geboren 19 december 1915 te Driebergen, overleden 7 februari 1984 te Driebergen
VIII.5 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 30 maart 1920 te Driebergen. Tr.(1) Willemina (Mini) Matser, geboren 27 mei 1923 te Rheden, dochter van Gerrit Matser en Jannetje van Minkelen, overleden 30 januari 2001.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Gerrit, volgt IX.9
 2. Gerrit Gerard, volgt IX.10
Tr.(2) Maria Johanna Spies, geboren 8 maart 1928, overleden 21 maart 1995.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel, volgt IX.11

VIII.6 Teun Petersen [V] [M]. Geboren 2 november 1926 te Driebergen. Tr. Evert Koops, geboren 10 mei 1925 te Zeist, overleden 23 oktober 1998 te Vlissingen
VIII.7 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 28 november 1938 te Amersfoort. Tr. 13 december 1963 te Amersfoort Johanna van IJken, geboren 6 september 1940 te Amersfoort, overleden 10 mei 1991 te Amersfoort
VIII.8 Gerardus Antonius Petersen [V] [M]. Geboren 16 juli 1948 te Amersfoort, rij-instructeur. Tr. 11 juli 1969 Francisca Hendrika van Os, geboren 30 april 1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Richard Franciscus, volgt IX.12
 2. Monique, volgt IX.13

VIII.9 Cornelis Petersen [V] [M]. Geboren 12 oktober 1919 te Utrecht, overleden 10 augustus 2001 te Doetinchem. Tr. 15 maart 1947 Jantina Timmerman, geboren 15 december 1920 te Amersfoort. De bruid woonde te Doetinchem. .
Uit dit huwelijk:
 1. Bart, volgt IX.14
 2. Janine, volgt IX.15

VIII.10 Roelof Jan Peterse [V] [M]
VIII.11 Michiel Peterse [V] [M]. Geboren 22 september 1943 te Doorn. Tr. 9 mei 1968 te Utrecht Margaretha Yvonne van Oostrom, geboren 29 mei 1947 te Zuilen, dochter van Jacob van Oostrom en Hendrientje Versteeg.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara Esther, volgt IX.16
 2. Milko David, volgt IX.17

VIII.12 Carolina Richarda Petersen [V] [M]. Geboren 14 oktober 1945 te Haarlem. Tr.(1) Wim van Bennekom.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Carel, volgt IX.18
 2. Peter, volgt IX.19
Tr.(2) Joep Frerichs
VIII.13 Carel Jan Petersen [V] [M]. Geboren 18 september 1948 te Haarlem. Tr. 17 december 1976 Enith Pereira, geboren 18 mei 1945 te Oranjestad, Aruba.
Uit dit huwelijk:
 1. Raoul Eric, volgt IX.20
 2. Saida Lenn, volgt IX.21

VIII.14 Bep Petersen [V] [M]
VIII.15 Rob Petersen [V] [M]
VIII.16 Irene Johanna Petersen [V] [M]. Geboren 16 maart 1942 te Den Haag, boekhouder. Tr. 23 september 1965 te Den Haag Horst Oosterveer, geboren 20 februari 1942 te Den Haag, zoon van Marinus Bernardus Oosterveer en Frieda Gollnik, ondernemer
VIII.17 Louise Helene Petersen [V] [M]. Geboren 20 november 1943 te Den Haag, gedoopt (Evang. Luthers) 20 april 1947 te Den Haag. Ds. D.G. Hoevers. Tr. 17 oktober 1966 te Den Haag Jan Horstman, geboren 9 april 1940 te Rotterdam, zoon van Krijn Cornelis Horstman en Wilhelmina Lagendijk, directeur/bestuurder stichting
VIII.18 Robbert Jan Petersen [V] [M]. Geboren 21 november 1946 te Den Haag, directeur basisschool. Tr.(1) Olga Klijn, geboren 12 mei 1945 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
 1. Linda Stephanie, volgt IX.22
 2. Vincent, volgt IX.23
Tr.(2) 21 november 1989 te Zoetermeer Marie Louise Josephine (Marlous) Derhaag, geboren 18 maart 1949 te Sittard, dochter van Paul Jozef Derhaag en Marie-Jacqueline Adang, lerares
VIII.19 Otto Benjamin Petersen [V] [M]. Geboren 1 februari 1950 te Den Haag, overleden 3 augustus 1960 te Den Haag
VIII.20 Menno de Vries [V] [M]. Geboren 9 januari 1950 te Den Haag
VIII.21 Vera de Vries [V] [M]. Geboren 20 oktober 1954 te Den Haag, violiste. Tr. Henk Westhiner, leraar gitaar
VIII.22 Joop Bröselman [V] [M]
Generatie IX
IX.1 Hendrika Antonia Adriana Petersen [V] [M]. Geboren 8 oktober 1927 te Driebergen, overleden 28 augustus 1996 te Geldermalsen. Tr. Bertus Evers, geboren 1919 te Maarn, overleden 13 juni 1989 te Geldermalsen
IX.2 Bart Hendrik Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 5 november 1928 te Driebergen, overleden 24 februari 1997 te Zeist. Tr. 6 april 1950 te Zeist Sofia Ravenswaay, geboren 17 april 1926 te Zeist
IX.3 Hendrik Reijndert Huibert Petersen [V] [M]. Geboren 28 mei 1930 te Soest. Tr. Riek van Laar, geboren 25 oktober 1924 te Elst
IX.4 Michiel Adriaan Petersen [V] [M]. Geboren 16 juli 1932 te Utrecht. Tr.(1) 15 januari 1953 te Doorn Dientje Helena Bakhuizen, geboren 28 oktober 1934 te Doorn, overleden 25 oktober 1983 te Doorn Tr.(2) 28 november 1988 te Driebergen Margaretha de Lang, geboren 18 juni 1930
IX.5 Antonia Petronella Maria Petersen [V] [M]. Geboren 2 september 1934 te Utrecht. Tr. 2 september 1954 Bart Dissel, geboren 13 januari 1932 te Driebergen
IX.6 Huibert Adriaan Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 13 september 1937 te Utrecht. Tr. 19 juli 1962 te Doorn Liesbeth Dijker, geboren 6 november 1937 te Texel
IX.7 Jan Bernhard Juliaan Petersen [V] [M]. Geboren 8 mei 1941 te Utrecht, overleden 29 juni 1942 te Utrecht
IX.8 Jan Bernhard Juliaan Petersen [V] [M]. Geboren 14 augustus 1942 te Utrecht, Loodgieter. Tr. 12 juli 1963 te Doorn Hendrina Johanna (Hennie) Brouwer, geboren 1 november 1944 te Langbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Johanna, volgt X.1
 2. Michiel, volgt X.2
 3. Gerrit Adriaan, volgt X.3

IX.9 Gerard Gerrit Petersen [V] [M]. Geboren 5 oktober 1944. Tr. 22 december 1967 te Amsterdam Geertruida Maria Gerarda van Zuilen, geboren 16 september 1948 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel, volgt X.4
 2. Remco, volgt X.5
 3. Arjan, volgt X.6

IX.10 Gerrit Gerard Petersen [V] [M]. Geboren 14 juli 1946. Tr. 20 mei 1968 te Amsterdam Joke van Otterloo, geboren 7 januari 1944 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Martine, volgt X.7
 2. Joost, volgt X.8

IX.11 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 31 januari 1956 te Driebergen. Tr. 10 april 1981 te Hengelo Rini Gerrie Stofers, geboren 12 maart 1958 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:
 1. Mark, volgt X.9
 2. Erik, volgt X.10

IX.12 Richard Franciscus Petersen [V] [M]. Geboren 29 juni 1970 te Amersfoort, rij-instructeur
IX.13 Monique Petersen [V] [M]. Geboren 7 november 1973 te Amersfoort. managementsecretaresse
IX.14 Bart Petersen [V] [M]. Geboren 13 november 1948 te Doetinchem. Tr. 20 september 1973 Anna Elisabeth Houwers, geboren 26 september 1947 te Doetinchem, dochter van Herman Houwers en Maria Willemina Wisselink.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantina, volgt X.12
 2. Maria Willemina, volgt X.13

IX.15 Janine Petersen [V] [M]. Geboren 25 juni 1955 te Doetinchem. Tr. 18 januari 1978 Willem Maria Bielars, geboren 9 april 1951 te Breda, zoon van ? Bielars en Ria Thomaasse
IX.16 Barbara Esther Peterse [V] [M]. Geboren 12 november 1970 te Oost-Souburg. Tr. 10 juni 1994 Michel René van Sluijs, geboren 15 juli 1968 te Kerkwerve.
Uit dit huwelijk:
 1. Bram, volgt X.14
 2. Mirrin, volgt X.15

IX.17 Milko David Peterse [V] [M]. Geboren 23 januari 1974 te Oost-Souburg. Tr. 29 november 2002 Daniella Goedhart, geboren 10 januari 1975 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Meike, volgt X.16
 2. Thom, volgt X.17

IX.18 Willem Carel van Bennekom [V] [M]. Geboren 1974 te Heerhugowaard
IX.19 Peter van Bennekom [V] [M]. Geboren 1977 te Heerhugowaard
IX.20 Raoul Eric Petersen [V] [M]. Geboren 17 oktober 1979 te Amsterdam
IX.21 Saida Lenn Petersen [V] [M]. Geboren 18 januari 1982 te Amsterdam
IX.22 Linda Stephanie Petersen [V] [M]. Geboren 29 januari 1971 te Den Haag
IX.23 Vincent Petersen [V] [M]. Geboren 8 maart 1975 te Zoetermeer
Generatie X
X.1 Hendrina Johanna Petersen [V] [M]. Geboren 7 juni 1965 te Doorn. Tr. 28 augustus 1992 te Driebergen Willem Blooy, geboren 12 november 1963 te Driebergen
X.2 Michiel Petersen [V] [M]. Geboren 16 juni 1967 te Doorn, Dakdekkersbedrijf. Tr. 7 maart 1993 te Doorn Brigitta Hofman, geboren 14 november 1970 te Doorn
X.3 Gerrit Adriaan Petersen [V] [M]. Geboren 31 juli 1971 te Doorn. Tr. Sylvia Renata Terstegen, geboren 11 mei 1974 te Beverwijk
X.4 Marcel Petersen [V] [M]. Geboren 25 januari 1972 te Dronten. Tr. 31 januari 2001 Dorien van Dijk, geboren 10 juli 1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Merel, volgt XI.1
 2. Bastiaan, volgt XI.2

X.5 Remco Petersen [V] [M]. Geboren 13 december 1973 te Dronten
X.6 Arjan Petersen [V] [M]. Geboren 20 augustus 1979 te Dronten
X.7 Martine Petersen [V] [M]. Geboren 29 augustus 1972 te Doetinchem
X.8 Joost Petersen [V] [M]. Geboren 25 december 1974 te Doetinchem
X.9 Mark Petersen [V] [M]. Geboren 11 oktober 1984 te Hengelo
X.10 Erik Petersen [V] [M]. Geboren 14 oktober 1988 te Hengelo
X.11 Mark Petersen [M]. Geboren 30 mei 2003 te Amersfoort
X.12 Jantina Petersen [V] [M]. Geboren 12 september 1978 te Doetinchem. Tr. 24 september 2004 Gerard Peter Stappershoef, geboren 20 juni 1973 te Beesd.
Uit dit huwelijk:
 1. Edwer Doutzen Jantina, volgt XI.3

X.13 Maria Willemina Petersen [V] [M]. Geboren 20 augustus 1980 te Doetinchem
X.14 Bram van Sluijs [V] [M]. Geboren 2 november 1998 te Vlissingen
X.15 Mirrin van Sluijs [V] [M]. Geboren 10 augustus 2001 te Vlissingen
X.16 Meike Peterse [V] [M]. Geboren 12 juli 2005 te Vlissingen
X.17 Thom Peterse [V] [M]. Geboren 8 augustus 2008 te Vlissingen
Generatie XI
XI.1 Merel Petersen [V] [M]. Geboren 18 augustus 2002
XI.2 Bastiaan Petersen [V] [M]. Geboren 29 maart 2004 te Nieuwegein
XI.3 Edwer Doutzen Jantina Stappershoef [V] [M]. Geboren 2 december 2006 te 's Hertogenbosch